Kalendarium

#TegoDnia w Polsce i na świecie

2021
22 stycznia

22 STYCZNIA W HISTORII

22 STYCZNIA W HISTORII
22 stycznia w Polsce: W 1261 r. Wołczyn (woj. Opolskie) otrzymał prawa miejskie. W 1510 r. w Kamieńcu Podolskim (Kresy Wschodnie) podpisany został układ pokojowy kończący polsko-mołdawską wojnę o Pokucie. W 1526 r. w Gdańsku (woj. Pomorskie) wybuchły rozruchy wywołane przez luterańskich mieszkańców miasta. W 1656 r. podczas Potopu szwedzkiego…Więcej →
21 stycznia

21 STYCZNIA W HISTORII

21 STYCZNIA W HISTORII
21 stycznia w Polsce: W 1521 r. wojska wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna zajęły, w wyniku zdrady członków rady miejskiej, Nowe Miasto Lubawskie (woj. Warmińsko-Mazurskie). W 1787 r. poświęcona została nieistniejącą już stara fara ewangelicka w Bydgoszczy (woj. Kujawsko-Pomorskie). W 1850 r. ur. się Józef Ostrowski herbu Korab, ziemianin i polityk…Więcej →
20 stycznia

20 STYCZNIA W HISTORII

20 STYCZNIA W HISTORII
20 stycznia w Polsce: W 1320 r. w katedrze wawelskiej w Krakowie (Woj. Małopolskie) odbyły się koronacje Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny. W 1339 r. książę halicko-wołyński Bolesław Jerzy II lokował Sanok (woj. Podkarpackie) na prawie magdeburskim. W 1367 r. król Kazimierz Wielki nadał lwowskiemu biskupowi ormiańskiemu Grzegorzowi przywilej…Więcej →
19 stycznia

19 STYCZNIA W HISTORII

19 STYCZNIA W HISTORII
19 stycznia w Polsce: W 1354 r. Rzeszów (woj. Podkarpackie) otrzymał prawa miejskie od króla Kazimierza III Wielkiego. W 1546 r. król Zygmunt II August urządził w Puszczy Białowieskiej polowanie, w którym uczestniczyła również Barbara Radziwiłłówna. W 1722 r. ur. się Karol Hubel imię zakonne Łukasz, duchowny, malarz, autor polichromii…Więcej →