80 lat temu, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz powołania ARMII KRAJOWEJ. AK była fenomenem w skali świata, w swoim szczycie liczyła ponad 350.000 żołnierzy i stanowiła największą i najsprawniej zorganizowaną podziemną armię w okupowanej przez Niemców Europie.

Armia Krajowa została powołana 14 lutego 1942 r. z rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego. Pierwszym Komendantem Głównym AK został mianowany gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”.

Powołanie AK było wynikiem potrzeby usprawnienia działalności Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), który wówczas pełnił rolę głównych Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego na terenach okupowanej Polski. Dodatkowym celem przemianowania ZWZ i utworzenia AK przez Polskie Państwo Podziemne było uporządkowanie i usprawnienie dotychczasowych struktur oraz scalenie różnych organizacji konspiracyjnych, które powstawały po klęsce Wojska Polskiego w wrześniu 1939 roku.

Polskie Państwo Podziemne powołaniem AK dążyło do stworzenia jednej wielkiej armii do walki przeciwko niemieckiemu okupantowi i by w odpowiednim momencie przy wsparciu wojsk alianckich uderzyć w okupanta w ogólnopolskim powstaniu.

Pierwszym zasadniczym działaniem AK miał być sabotaż i dywersja skierowany w niemiecki przemysł, niemieckie wojska okupujące tereny Polski i samych Niemców. Rok po utworzeniu AK, pion sabotażu i dywersji został skonsolidowany w oddzielny pion „Kierownictwa Dywersji”, czyli tzw. „Kedyw”. AK oprócz dobrze zorganizowanego pionu dywersyjnego posiadała bardzo dobrze zorganizowaną siatkę wywiadu, pion propagandy i sądownictwo. Armia Krajowa była fenomenem w skali świata, w swoim szczycie liczyła ponad 350.000 żołnierzy i stanowiła największą i najsprawniej zorganizowaną podziemną armię w okupowanej przez Niemców Europie.

AK została rozwiązana 19 stycznia 1945 r. przez ostatniego Komendanta AK gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” aby uchronić żołnierzy AK przed spodziewanymi represjami sowieckiej NKWD i zapowiadającej się kolejnej tym razem sowieckiej okupacji, która to Sowieci od 1944 r. stopniowo urządzali zajmując od wschodu tereny Polski. Jak dziś wiemy zabieg ten nie wiele pomógł gdyż sowieckie NKWD usilnie poszukiwało i zdołało aresztować tysiące żołnierzy AK. Wielu schwytanych żołnierzy AK zostało wymordowanych by zapobiec ewentualnemu oporowi przeciw nowej komunistycznej dominacji. Wielu także wywiezionych zostało w głąb Rosji, niektórzy wrócili, niektórzy zniknęli bez śladu. Tysiące także było wiezionych latami w komunistycznych więzieniach.

Wieczna Chwała Bohaterom, którzy podjęli tą nierówną walkę.

Marek Wróblewski

COPYRIGHT © 2020-2022 TerazHistoria.pl. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie tekstów, zdjęć lub filmów bez zgody autora zabronione!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.