Kalendarium

#TegoDnia w Polsce i na świecie

8 sierpnia

8 SIERPNIA W HISTORII

8 SIERPNIA W HISTORII
8 sierpnia w Polsce: W 1414 r. podczas tzw. wojny głodowej, wojska polsko-litewskie zajęły i złupiły Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie).W 1454 r. podczas wojny trzynastoletniej, po pięciomiesięcznym oblężeniu skapitulowała krzyżacka załoga na zamku w Sztumie (woj. pomorskie). W 1638 r. podczas Powstania Ostranicy, po trwającym od 22 czerwca oblężeniu skapitulował przed wojskami polskimi…Więcej →
7 sierpnia

7 SIERPNIA W HISTORII

7 SIERPNIA W HISTORII
7 sierpnia w Polsce: W 1619 r. ur. się Anna Katarzyna Konstancja, królewna polska. W 1655 r. podczas IV wojny polsko-rosyjskiej, rozpoczęła się bitwa o Wilno (Kresy Wschodnie). W 1700 r. wmurowany został kamień węgielny pod budowę klasztoru karmelitów bosych w Zagórzu (woj. podkarpackie). W 1702 r. podczas III wojny…Więcej →
6 sierpnia

6 SIERPNIA W HISTORII

6 SIERPNIA W HISTORII
6 sierpnia w Polsce: w kościele katolickim przypada święto Przemienienia Pańskiego. W 1396 r. podpisany został układ pokojowy pomiędzy Królestwem Polskim a obleganymi w Opolu (woj. opolskie) książętami Bolesławem IV i Bernardem, którzy odsunęli od władzy prowadzącego antypolską politykę stryja Władysława Opolczyka. W 1409 r. wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich…Więcej →
5 sierpnia

5 SIERPNIA W HISTORII

5 SIERPNIA W HISTORII
5 sierpnia w Polsce: W 1222 r. książę Konrad I mazowiecki potwierdził mocą tzw. Dokumentu łowickiego nadanie miasta Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie) wraz z ziemią chełmińską biskupowi Prus Chrystianowi z Oliwy. W 1358 r. Będzin (woj. śląskie) uzyskał prawa miejskie. W 1460 r. podczas wojny trzynastoletniej, wojska polskie odbiły Malbork (woj.…Więcej →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.