Komunistyczni oprawcy PRL

Oprawcy wojskowi, funkcjonariusze służb i sądownictwa PRL

tow. Wanda Wasilewska
Córka rosyjskiego socjalisty. Przedwojenna działaczka komunistyczna. W 1939 r. uciekła do ZSRR, przyjęła obywatelstwo ZSRR i wstąpiła do komunistycznej partii ZSRR. Posiadła bliskie kontakty ze Stalinem, który powierzył jej utworzenie LWP. Od 1944 r. wiceprzewodnicząca PKWN i PPR. Współtwórca komunistycznej PRL. Więcej >>TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. gen. Zygmunt Berling
Polski Żyd. W okresie międzywojennym był żołnierzem WP II RP. Po Sowieckiej agresji na Polskę przedostał się na wschód i rozpoczął współpracę z NKWD. W 1940 r. przyjął obywatelstwo ZSRR. W 1941 r. był współautorem deklaracji lojalności przesłanej na ręce Józefa Stalina. Był jednym z twórców LWP. Od 1963 r. w PZPR i ZBoWiD. Więcej >> TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. Jakub Berman
Polski Żyd. Od 1924 r. członek Związku Młodzieży Komunistycznej. Od 1928 r. w Komunistycznej Partii Polski. W 1939 r. przyjął obywatelstwo ZSRR. W 1944 r. współtworzył PKWN. Od 1944 r. w PPR, później PZPR. Od 1949–1954 był członkiem Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego, nadzorował represje MBP, współodpowiedzialny za represyjną działalność UB. Więcej >>TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. Marian Cimosiewicz
Urodził się w ZSRR. Od 1940 agent NKWD. Od 1940-1943 żołnierz Armii Czerwonej. Po przeszkoleniu w ZSRR przeniesiony do tworzonej przez Sowietów LWP. W 1945-1946 brał udział w likwidowaniu żołnierzy AK. Słynął za znęcanie fizyczne i psychiczne nad ludźmi podziemia. Po wojnie zicer Informacji Wojskowej i WSW. Więcej >>TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. Stefan Michnik
Polski Żyd, syn żydowskich działaczy komunistycznych partii Ukrainy i Polski. Brat Adama Michnika właściciela „Gazety Wyborczej”. Od 1947 r. w PPR, później PZPR. Kapitan LWP, żołnierz wywiadu, działacz komunistyczny, prawnik. Sędzia wojskowy odpowiedzialny za zbrodnie komunistyczne na żołnierzach podziemia Niepodległościowego. Więcej >> TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. Józef Różański (ur. Józef Goldberg)
Polski Żyd. Od młodych lat związany z przedwojennymi organizacjami komunistycznymi. Funkcjonariusz NKWD Od 1945 r. w PPR, później PZPR. Wstąpił na ochotnika do LWP, później przeniesiony do UB gdzie robił karierę na wysokich stanowiskach. Odpowiedzialny za zbrodnie komunistyczne na wielu bohaterach antyniemieckiego i antykomunistycznego podziemia. Więcej >> TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. Józef Czaplicki (ur. Izydor Kurtz)
Polski Żyd. W 1941 r. ukończył kurs NKWD. W 1942-1943 w sowieckiej partyzantce. Od 1944 r. w LWP i UB. Przed wojną członek Komunistycznej Partii Polski, po wojnie w PPR, później w PZPR. Odpowiedzialny za zbrodnie komunistyczne na wielu bohaterach antyniemieckiego i antykomunistycznego podziemia. Więcej >> TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. Adam Humer (ur. Adam Tezil Umer)
Od młodości w Związku Akademickiej Młodzieży Socjalistycznej, później członek Komunistycznego Związku Młodzieży Zachodniej Ukrainy, Komsomołu, PPR i PZPR. Od 1944 r. w PKWN. Od 1944 r. w UB na wysokich stanowiskach ze specjalizacją w zwalczaniu podziemia niepodległościowego. Następnie doradca SB jako specjalista od ruchu narodowego. Więcej >> TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. Helena Wolińska-Brus (ur. Fajga Mindla)
Polska Żydówka. Od W 1936 w Komunistycznym Związku Młodzieży Polski. W czasie II wś służyła w Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Od 1944 r. szefowa Wydziału Kadr w Komendzie Głównej MO i UB. Od 1949 r. w LWP i kariera jako Prokurator Wojskowy. Odpowiedzialna za zbrodnie komunistyczne na wielu bohaterach antyniemieckiego i antykomunistycznego podziemia. Więcej >> TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. Salomon Morel
Polski Żyd. W czasie wojny ukrywany przez Polaków. W 1943 r. wstąpił do Armii Ludowej. W 1944 r. strażnik Armii Czerwonej na zamku w Lublinie i później w Tarnobrzegu. Od 1945 r. w UB. W latach 1949-1968 kierował karnymi obozami UB. Oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości uciekł w 1992 r. do Izraela i uniknął kary. Więcej >> TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. Roman Romkowski (ur. Natan Grinszpan-Kikiel)
Polski Żyd. Przedwojenny komunista, działacz młodzieżowych organizacji komunistycznych. Szkolony w Moskwie. Od 1941 r. w sowieckiej partyzantce w ZSRR. Od 1944 r. w PPR, później w PZPR. Od 1944 w resorcie BP, później UB. W 1947 r. przesłuchiwał i torturował rot. Witolda Pileckiego. W 1949 r. został mianowany generałem brygady bezpieczeństwa publicznego w UB. Więcej >> TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. Anatol Fejgin
Polski Żyd. Członek przedwojennych organizacji komunistycznych oraz Komunistycznej Partii Polski. Od 1943 r. zicer polityczny LWP. Od 1945 r. w PPR, później PZPR. Od 1949-1954 na wysokich stanowiskach w UB. W 1955 r. aresztowany, a później w 1957 r. skazany na karę 12 lat więzienia za stosowanie niedozwolonych metod przesłuchań i łamanie prawa w procedurze zatrzymań. W 1964 r. ułaskawiony. Więcej >>TUTAJ.
(fot. domena publiczna)

CDN… (ostatnia aktualizacja 25.5.2020)

COPYRIGHT © 2020 TerazHistoria.pl. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie tekstów, zdjęć lub filmów bez zgody autora zabronione!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *