Komuniści PRL – „elita” III RP

Funkcjonariusze komunistycznych służb i tajni współpracownicy w rządach PRL, później III RP, Parlamencie EU oraz inni kolaboranci.

tow. gen. Wojciech Jaruzelski, TW „Wolski”- wojskowy dyktator.
W 1943 r. wstąpił na ochotnika do Armii Berlinga w ZSRR. Od 1945-1947 r. uczestniczył w krwawych polowaniach na żołnierzy AK, NSZ i WiN. Od 1947 r. członek PPR i później PZPR. Od 1968 r. szef MON. Od 1980 r. premier PRL i I Sekretarz KC PZPR do 1989 r. Po rozsypce komuny zachował wpływy i po ustawkach wybrany także na pierwszego prezydenta III RP. Więcej >> TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. gen. Czesław Kiszczak
Od 1945 r. funkcjonariusz Informacji Wojskowej kierowanej przez NKWD, później WSW. Od 1945 r. członek PPR i później PZPR. Od 1981 r. szef MSW. Nazwany przez Adama Michnika „człowiekiem honoru”. Więcej >> TUTAJ.
(fot. twitter.com)

tow. Leszek Miller
Polski Żyd. W 1969 r. wstąpił do PZPR wcześniej w Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS). W latach 1986–1989 pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Skierniewicach. W latach 1989–1990 członek Biura Politycznego KC PZPR. Dziś poseł Parlamentu Europejskiego. Więcej ciekawostek z jego życiorysu i o wyprowadzeniu pieniędzy z kont PZPR przeczytasz >> TUTAJ.
(fot. Parlament EU)
tow. Włodzimierz Cimoszewicz, TW „Carex”
Syn sowieckiego agenta NKWD Mariana Cimosiewicza. W 1971 r. wstąpił do PZPR, wcześniej w ZMS. Tajny współpracownik wywiadu PRL pseudonim „Carex”. Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Nr rejestr. 13613, data rejestr. 25.09.80. Organ rejestr. wydz. II dep. I Warszawa. Nr arch. J- 8938, data archiwizacji 24.08.84. Dziś poseł Parlamentu Europejskiego. Więcej >> TUTAJ.
(fot. Parlament EU)
tow. Aleksander Kwaśniewski, TW „Alek”
Polski Żyd, syn pułkownika NKWD. W latach 1976–1977 Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP). Od 1977 r. w PZPR na wysokich stanowiskach.  W latach 1983–1989 był zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Alek”. W 1999 r. jako Prezydent RP będąc pijany, potykając się składał wieniec podczas 59. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Więcej >> TUTAJ
(fot. domena publiczna)
tow. Mieczysław Rakowski
W 1945 r. na ochotnika wstąpił do LWP, później zicer i lektor działu propagandy. Od 1946 r. członek PPR, później PZPR. W latach 1988-1989 premier PRL. W 1989-1990 I Sekretarz KC PZPR. „Gorący zwolennik Polski Socjalistycznej” pisał o nim przełożony z LWP. Więcej >> TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. Jerzy Urban
Polski Żyd, syn żydowskiego komunisty Jana Urbacha. Były obywatel ZSRR. Od 1951 r. propagandowy dziennikarz komunistów. Od 1981 r. do upadku komuny był rzecznikiem prasowym PZPR. Do dziś bezkarny propagandzista i skandalista prowadzący własnego brukowca.
(fot. twitter.com)
tow. Marek Borowski
Pochodzi z polsko-żydowskiej rodziny. Jest synem przedwojennego działacza Komunistycznej Partii Polski i bratankiem Bronisława Bermana żydowskiego działacza komunistycznego. Od młodych lat członek ZMS. Od 1967 r. w PZPR, w której pozostał do 1990 r. W III RP piastował wysokie stanowiska, do dziś Senator VIII, IX i X kadencji. Członek Platformy Obywatelskiej. Więcej >> TUTAJ.
(fot. Senat RP)
tow. Bronisław Geremek (ur. Benjamin Lewartow)
Polski Żyd. Od 1948–1950 należał do komunistycznego Związku Walki Młodych. Od 1950-1968 członek PZPR. Od 1980 r. związany z Solidarnością. W 1988 r.uczestnik spotkań przy alkoholu członków PZPR z prze­d­sta­wi­cie­la­mi NSZZ So­li­da­r­ność i SB w ośrodku konferencyjnym MSW w Magdalence. Później kariera w III RP. Przeciwnik dekomunizacji. Więcej >>TUTAJ.
(fot. Mariusz Kubik)
tow. Jacek Kuroń
Polski Żyd. Od 1949 r. członek Związku Młodzieży Polskiej (ZMP). Od 1952 r. instruktor w wydziale harcerskim ZMP i członek PZPR. Działał w komunistycznych organizacjach młodzieży studenckiej i robotniczej. Od 1961 r. pracował w ZHP. W 1976 r. był jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników (KOR) zwanego „różowym salonem” ze względu na przyjacielskie stosunki z komunistami z aparatu represji PRL. Więcej >> TUTAJ.
tow. Tadeusz Mazowiecki
Od 1951 r. pracownik różnych czasopism o charakterze „katolickim” popierających komunistów. Od 1948–1955 w Stowarzyszeniu „Pax”. Od 1961 r. poseł na Sejm PRL kilku kadencji. W 1988 r.uczestnik spotkań przy alkoholu członków PZPR z prze­d­sta­wi­cie­la­mi NSZZ So­li­da­r­ność i SB w ośrodku konferencyjnym MSW w Magdalence. Przeciwnik dekomunizacji, autor tzw. „grubej kreski”. Więcej >>TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
tow. Waldemar Pawlak
Od 1985 r. w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym (ZSL), satelickiej partii PZPR. Z ramienia ZSL został posłem ostatniej kadencji Sejmu PRL. Po rozwiązaniu ZSL przeszedł do PSL. W 1992 r. po obaleniu rządu Jana Olszewskiego podczas tzw. „Nocnej Zmiany” desygnowany przez Lecha Wałęsę na premiera. Więcej >>TUTAJ.
(fot. Komitet Wyborczy W. Pawlaka)
tow. Marek Belka, TW „Belch”
Od młodości działał w komunistycznym Zrzeszeniu Studentów Polskich (ZSP) i  Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP). Od 1973 r. w PZPR. W latach 80. był I sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP), komórki PZPR na Uniwersytecie Łódzkim. Był agentem wywiadu PRL o pseudo. „Belch”. W III RP na wysokich stanowiskach m.in. prezes NBP. Więcej >> TUTAJ.
(fot. NBP)
tow. Hanna Suchocka
Od 1969 r. w Stronnictwie Demokratycznym (SD), satelickiej partii PZPR. Od 1976–1981 w Centralnej Komisji Rewizyjnej SD. W 1980 r. została posłanką na Sejm PRL. Od 1980 r. działała w NSZZ Solidarność mimo, że była posłanką Sejmu PRL. W III RP poseł na Sejm i Premier. Więcej >> TUTAJ.
(fot. domena publiczna)
Andrzej Olechowski, TW „Tener”, „Must”
Od. 1973 r. pracował w instytucjach międzynarodowych za granicą. W tym okresie był tajnym współpracownikiem wywiadu PRL. Był kontaktem operacyjnym funkcjonariusza komunistycznej bezpieki Gromosława Czempińskiego, późniejszego szefa UOP. Więcej >> TUTAJ.
(fot. Komitet Wyborczy A. Olechowskiego)
tow. Dariusz Rosati, TW „Buyer”
Pochodzi z polsko-włoskiej rodziny. Od 1966-1990 r. w PZPR na różnych stanowiskach. Od 1968 r. tajny agent PRL zarejestrowany przez Departament I MSW jako kandydat na tajnego współpracownika krypt. „Kajtek. W 1976 r. w kategorii „zabezpieczenie”. W 1978 r. jako kontakt operacyjny ps. „Buyer”. W 1985 r. kolejny raz zarejestrowany w Departamencie II MSW (kontrwywiad) w kategorii „kandydat”, a w listopadzie 1989 r. w kategorii „zabezpieczenie”. W III RP Minister Spraw Zagranicznych. Od 2014 r. w Parlamencie EU. Więcej >> TUTAJ.
(fot. eurpoa.eu)
tow. Joanna Senyszyn
Od 1975-1990 r. członek PZPR, Od 1980-1995 r. została członkiem NSZZ „Solidarność” nie rezygnując z PZPR. Od lat pisze do antyklerykalnych i lewicowych czasopism szczując na kościół katolicki. Według niej rozwiązanie PZPR było „błędem”. Więcej >>TUTAJ.
(fot. Materiał wyborczy J. Senyszyn)
tow. Marcin Święcicki
Od 1967 w Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS). Od 1971-1979 w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP). Od 1974-1990 w PZPR na wysokich stanowiskach. W III RP został posłem, był prezydentem Warszawy i członkiem PO. Od 2019 służy Ukrainie na stanowisku rzecznika praw przedsiębiorców. Więcej >>TUTAJ.
tow. Ewa Kopacz
W latach 80-tych została członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL), satelickiej partii PZPR. W 1985 r. z polecenia sekretarza PZPR w Radomiu pojechała do NRD, później w 1989 do Chińskiej Republiki Ludowej i do ZSRR, gdzie podpisywała umowy o wymianie wczasowej między szpitalami. W III RP Premier Rady Ministrów. Więcej >>TUTAJ.
(fot. Sejm.gov.pl)

CDN… (ostatnia aktualizacja 4.5.2020)

COPYRIGHT © 2020-2024 TerazHistoria.pl. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie tekstów, zdjęć lub filmów bez zgody autora zabronione!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *