Postkomuna i kolaboranci w sądownictwie III RP

Komuniści i kolaboranci w sądownictwie III RP

tow. Andrzej Rzepliński
Od 1971 r. w PZPR. W 1981 r. został pierwszym sekretarzem POP PZPR w Instytucie Przilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. W III RP był prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Więcej >>TUTAJ.
(fot. Platforma Obywatelska)
tow. Józef Iwulski
Po dobyciu zasadniczej służby wojskowej w LWP odbył przeszkolenie w Szkole Oficerów Rezerwy przy Ośrodku Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej (zicer kontrwywiadu PRL). Od 1978-1981 członek PZPR, podczas gdy w 1980 r. przyłączył się do NSZZ „Solidarność”. Na przełomie 1982/1983 oraz w 1986 r. odbywał długotrwałe ćwiczenia wojskowe na stanowisku sędziego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie. W latach 1982–1983 był w składach sądów, które skazywały za działalność opozycyjną w stanie wojennym. Według katalogów IPN brał udział w wydaniu siedmiu wyroków na łącznie 16 opozycjonistów. W III RP prezes Sądu Najwyższego.
Więcej >> TUTAJ.
tow. Marian Buliński
Kapitan LWP. W stanie wojennym był sędzią Sądu pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy i Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W latach 80-tych skazywał za organizowanie strajków i rozpowszechnianie na plakatach napisów antypaństwowych i antypartyjnych. W 2014 r. należał do składu orzekającego, który uniewinnił stalinowskiego zicera śledczego Tadeusza J. W III RP orzekał w Sądzie Najwyższym.
(fot. Tomasz Gzell/PAP)
tow. Krzysztz Cesarz
Był członkiem PZPR. W 1985 r. otrzymał od PRL Brązowy Krzyż Zasługi. Syn funkcjonariusza KBW, który walczył z żołnierzami podziemia antykomunistycznego.
(fot. twitter)
tow. Tomasz Artymiuk
W 1986 r. odbył przeszkolenie w Centrum Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Mińsku Mazowieckim, a w okresie 06.05.1986-11.08.1986 praktykę w Wydziale Dochodzeniowym Oddziału WSW w Warszawie. W 1989 r. wstąpił do PZPR. Po rozpadzie komuny był jednym z sędziów, którzy uniemożliwili pociągnięcie do odpowiedzialności sędziów stanu wojennego.
(fot. twitter)
tow. Teresa Bielska-Sobkowicz
Od młodości działała ZSMP. W latach 80-tych była sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Praga. W stanie wojennym jeździła do Moskwy do brata Janusza Bielskiego, który od 1980 r. pracował tam jako ekspert w sekretariacie RWPG. W latach 80. brat był na wysokich stanowiskach w stołecznych komórkach aparatu ZSMP i PZPR.
(fot. European Law Institute)

Strona w budowie – CDN… (ostatnia aktualizacja 11.5.2020)

COPYRIGHT © 2020-2024 TerazHistoria.pl. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie tekstów, zdjęć lub filmów bez zgody autora zabronione!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *