Konstytucja 3 Maja, 1791 roku autorstwa Jana Matejki namalowana w 1891 r. (fot. domena publiczna)

Dziś obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętniające uchwalenie przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja.

Uchwalona 3 maja 1791 r. przez Sejm Czteroletni Konstytucja regulowała ustrój prawny ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej uchwalonej kilka lat wcześniej w USA.

Nowoczesna konstytucja RP zaprojektowana została w celu zlikwidowania wad ówczesnego zarządzania opartego na wolnej elekcji i systemu politycznego demokracji szlacheckiej. Konstytucja zniosła także liberum veto, które wcześniej dawało prawo każdemu z posłów biorących udział w obradach Sejmu do zerwania go i unieważnienia podjętych na nim uchwał.

W efekcie Konstytucja zmieniła Rzeczpospolitą Polską na monarchię dziedziczną i ograniczyła znacząco demokrację szlachecką. Tym samym Konstytucja odebrała prawo głosu i decyzji w sprawach państwa tzw. Gołocie, czyli ubogiej szlachcie nieposiadającej ziemi. Konstytucja także regulowała prawa osobiste mieszczan i szlachty co chroniło chłopów przed nadużyciami pańszczyzny.

Konstytucja w praktyce długo nie obowiązywała, bo zaledwie 14 miesięcy. Straciła swoją ważność 24 lipca 1792 r. w momencie przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej. W późniejszych miesiącach była modyfikowana aż wreszcie Imperium Rosyjskie zwołało Sejm grodzieński, który 23 listopada 1793 r. zdelegalizował Sejm Czteroletni i uchylił wszystkie uchwalone przez niego akty prawne.

Poniżej lista osobistości uwiecznionych na obrazie Jana Matejki:

Kto jest kim na obrazie Jana Matejki (grafika: Kpalion)
 1. Stanisław Małachowski (1736–1809), marszałek Sejmu Wielkiego
 2. Aleksander Linowski (ok. 1759–1820), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji
 3. Ignacy Wyssogota Zakrzewski (1745–1802), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji
 4. Tadeusz Kościuszko (1746–1817), generał wojsk koronnych
 5. Kazimierz Nestor Sapieha (1757–1798), marszałek Sejmu Wielkiego
 6. Julian Ursyn Niemcewicz (1757–1841), poseł na Sejm Wielki, współautor konstytucji
 7. Michał Zabiełło (1760–1815), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji
 8. Jan Suchorzewski (zm. 1804 lub 1809), poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji
 9. Stanisław Kublicki (1750–1809), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji
 10. Franciszek Ksawery Branicki (ok. 1730–1819), hetman wielki koronny, przeciwnik konstytucji
 11. Hugo Kołłątaj (1750–1812), podkanclerzy koronny, współautor konstytucji
 12. Feliks Turski (1720–1800), biskup krakowski (lub Tymoteusz Gorzeński)
 13. Ignacy Potocki (1750–1809), marszałek wielki litewski, współautor konstytucji
 14. Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823), starosta generalny ziem podolskich, zwolennik konstytucji
 15. Scipione Piattoli (1749–1809), sekretarz prywatny królewski, współautor konstytucji
 16. Tadeusz Matuszewicz (1765–1819), poseł na Sejm Wielki, współautor konstytucji
 17. Stanisław August Poniatowski (1732–1798), król Polski
 18. Anna Charlotta Dorota von Medem (1761–1821), księżna kurlandzka (lub Róża z Martynkowskich Dekertowa)
 19. Elżbieta z Szydłowskich Grabowska (1748/9–1810), metresa królewska
 20. Jan Dekert (1738–1790), prezydent miasta Warszawy
 21. Antoni Stanisław Czetwertyński-Światopełk (1748–1794), przeciwnik konstytucji
 22. Antoni Polikarp Złotnicki (ok. 1750–1830), poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji
 23. Francuski rojalista
 24. Jan Kiliński (1760–1819), mistrz szewski
 25. Klemens Maria Hzbauer (1751–1820), ksiądz redemptorysta
 26. Stanisław Staszic (1755–1826), ksiądz, działacz oświeceniowy
 27. Andrzej Hieronim Zamoyski (1716–1792), były wojewoda inowrocławski, autor Kodeksu Zamojskiego
 28. Tymoteusz Gorzeński (1743–1825), biskup smoleński
 29. Kazimierz Konopka (1769–1805), sekretarz Hugona Kołłątaja
 30. Ksiądz prawosławny
 31. Paweł Ksawery Brzostowski (1739–1827), ksiądz (lub Józef Stępkowski)
 32. Antoni Tyzenhauz (1733–1785), były zarządca litewskich ekonomii królewskich
 33. Chłop
 34. Józef Poniatowski (1763–1813), generał wojsk koronnych
 35. Stanisław Mokronowski (1761–1821), poseł na Sejm Wielki
 36. Młody Żyd
 37. Stary Żyd

Marek Wróblewski

COPYRIGHT © 2020-2022 TerazHistoria.pl. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie tekstów, zdjęć lub filmów bez zgody autora zabronione!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *