Bolesław III Krzywousty na rysunku Ksawerego Pillatiego z 1888 r.

Bolesław III Krzywousty urodził się 20 sierpnia 1085 roku, pochodził z dynastii Piastów. Był synem Władysława I Hermana i czeskiej księżnej Judyty. Był żonaty dwa razy. W 1103 r. poślubił córkę księcia kijowskiego Świętopęłka II – Zbysławę , a po jej śmierci Salomeę, córkę hrabiego Henryka von Berg-Schelklingena.

W 1102 r. po śmierci ojca Władysława nastąpił podział państwa, w wyniku którego Bolesław otrzymał Małopolskę i Śląsk, a jego przyrodni brat Zbigniew otrzymał Wielkopolskę i Mazowsze. W walkach braci między 1106-1108 roku Bolesław pokonał Zbigniewa, który szukał pomocy u Niemców i Czech. W 1109 r. Bolesław skutecznie odparł interwencyjną wyprawę niemieckiego cesarza Henryka V, a brata Zbigniewa po powrocie do Polski w 1110 r. uwięził i ukarał oślepieniem, co w 1012 r. spowodowało jego śmierć. Śmierć Zbigniewa oburzyła jego zwolenników i wywołała kryzys polityczny wśród monarchii piastowskiej. Chcąc załagodzić spór Bolesław odprawił publiczną pokutę i w 1113 r. odbył pokutną pielgrzymkę do klasztoru swego patrona, św. Idziego, na Węgrzech.

W 1117 r. po długotrwałych wojnach Bolesław stłumił bunt wojewody Skarbimira i w 1119 r. opanował Pomorze Gdańskie, po czym w latach 1121-1123 zdobył zwierzchnictwo na Pomorzem Zachodnim. W 1129 r. zawarł sojusz z Danią.


Reklama


W latach 1132-1134 kilkakrotnie podejmował próby osadzenia na tronie węgierskim księcia Borysa licząc na sojusz z Węgrami, lecz to się nie powiodło. W 1135 r. Bolesław musiał w Merseburgu złożyć hołd lenny cesarzowi Lotarowi z terytorium Pomorza Zachodniego i Rugii.

Za staraniem Bolesława w 1136 r. papież Innocenty II wydał tzw. bullę gnieźnieńską, która gwarantowała niezależność polskiego Kościoła od Niemiec.

W 1138 r. próbując zapobiec przyszłym wojnom domowym podzielił Polskę na dzielnice między swoimi synami ustanawiając najstarszego Zbigniewa (II Wygnańca) princepsem. W podziale Władysław otrzymał Śląsk jako dzielnicę dziedziczną, syn Bolesław (IV Kędzierzawy) otrzymał Mazowsze, a Mieszko (III Stary) otrzymał Wielkopolskę.

Bolesław III Krzywousty zmarł 28 października 1138 r. Pochowany jest w katedrze w Płocku. Po jego śmierci żona Salomea wraz z małoletnimi synami Henrykiem i Kazimierzem jako odprawę wdowią otrzymała ziemię sieradzko-łęczycką.

Marek Wróblewski

COPYRIGHT © 2020 TerazHistoria.pl. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie tekstów, zdjęć lub filmów bez zgody autora zabronione!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *